O nas

Image

CHÓR KAMERALNY ADORAMUS


Chór Kameralny „Adoramus” powstał w 1991 r. na bazie polsko-niemieckiego Międzynarodowego Chóru Dziecięcego „Przyjaźń” działającego w Słubicach i we Frankfurcie nad Odrą. Od początku istnienia zespołu dyrygentem jest Barbara Weiser-Lada. Chór jest wielonarodowościowy. Jego członkami są Polacy, Niemcy i Ukraińcy.

Od samego początku chór aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym województwa lubuskiego oraz Brandenburgii. Jest również współorganizatorem odbywających się cyklicznie Koncertów Noworocznych oraz koncertów w ramach Międzynarodowych Spotkań Muzycznych „Musica Autumna – Muzyka Jesieni” w Słubicach.

Od 1998 r. chór działa pod patronatem Słubickiego Towarzystwa Muzycznego.Chór odbył kilka zagranicznych tras koncertowych (m.in. Niemcy, Austria, Francja, Szwecja, Hiszpania, Turcja, Białoruś, Włochy, Grecja, Gruzja). Brał również udział w wielu festiwalach muzyki chóralnej (m.in. w Bydgoszczy, Gnieźnie, Rumi, Legnicy, Międzyzdrojach), z których przywoził liczne nagrody i wyróżnienia.

W 2008 r. zespół został uhonorowany  Europejską Nagrodą Chóralną przyznaną przez Fundację „Pro Europa”, której patronuje Rada Europy i Parlament Europejski. W dorobku chóru znajduje się również kilka kaset i płyt CD. W repertuarze chóru można znaleźć pieśni ludowe, dzieła kościelne i świeckie z różnych krajów i epok. Chór chętnie sięga po dzieła wielkich kompozytorów m. in. Verdiego, Vivaldiego, Mozarta, Ruttera, Brahmsa, Debussy’ego, Ramireza, Bacha, Orffa.

Link do oficjalnej strony chóru Adoramus.

SPOŁECZNA NIEPUBLICZNA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA
SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA


Społeczna Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w Słubicach powstała w 2011 roku i jest podstawową szkołą artystyczną, dającą podstawy wykształcenia muzycznego oraz ogólnego. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej. Organem prowadzącym SNOSM I st. w Słubicach jest Słubickie Towarzystwo Muzyczne. Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem przedmiotów muzycznych sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem przedmiotów ogólnokształcących sprawuje Lubuski Kurator Oświaty.

SNOSM I st. zlokalizowana jest w Słubicach przy ulicy Wojska Polskiego 142 (za budynkiem Państwowej Szkoły Muzycznej I st.). Szkoła obejmuje swym zasięgiem teren miasta i gminy Słubice. Zadaniem naszej szkoły jest rozwijanie uzdolnień muzycznych uczniów i przygotowanie ich do dalszego kształcenia. Muzyczna edukacja wpływa na szybsze przyswajanie wiedzy ogólnej, sprawia, że dziecko jest pogodne i otwarte na innych. Gra na instrumencie kształtuje pamięć słuchową, wzrokową, logiczną i zdolności manualne. Rozwój słuchu muzycznego jest podstawą szybszego uczenia się języków obcych, a kojarzenie znaku z dźwiękiem przyspiesza opanowanie umiejętności czytania. Dbamy o wszechstronny rozwój osobowości i zainteresowań każdego dziecka. Klasy liczą do 12 uczniów, co sprzyja prawdziwie rodzinnej atmosferze oraz indywidualizacji procesu kształcenia. Nauczyciel realizuje program dostosowany do zróżnicowanych możliwości i zdolności edukacyjnych uczniów. Uczniowie mają możliwość indywidualnego doświadczania oraz wyzwalania aktywności, co umożliwia im osiąganie oczekiwanych efektów. Oferowane przez szkołę warunki sprzyjają przyjaznej edukacji zarówno dziecka sześcioletniego jak i siedmioletniego.

Link do strony Szkoły.