Statut

Image

Słubickie Towarzystwo muzyczne działa na podstawie niniejszego statutu i przepisów ustaw: „Prawo o stowarzyszeniach” ( Dz. U. Nr 20 z dnia 07 kwietnia 1989r. poz. 104 z późn.zm.) oraz „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (Dz. U. Nr 96 z dnia 29 maja 2003 poz. 873 z późn.zm.) i posiada osobowość prawną.

Kliknij poniszy przycisk, aby odczytać pełny tekst statutu.