Zarząd

Image

AKTUALNY SKŁAD ZARZĄDU STM:

Barbara Weiser - Lada - Prezes STM
Monika Falińska - Skarbnik STM
Katarzyna Mirończuk - Sekretarz STM