Wydarzenia

Połączyła nas „Carmina Burana”

Image

Słubickie Towarzystwo Muzyczne i Chór Adoramus oraz Karl Liebknecht Gymnasium zorganizowali niezwykłe wydarzenie. 22 kwietnia 2023 roku, w auli Collegium Polonicum pojawiło się 250  artystów z 3 krajów – 40 muzyków z orkiestry, 200 chórzystów, 10 tancerzy i aktorów.

Celem było wspólne przygotowanie i organizacja koncertu Carmina Burana, przy współpracy artystów z 3 europejskich krajów: Polski, Niemiec i Ukrainy. Wielkie wydarzenie artystyczne w samym centrum Europy, było impulsem do współpracy i nowej jakości trójstronnych kontaktów, na pograniczu polsko-niemieckim. Innym celem było także szerokie włączanie Przyjaciół z Ukrainy, aby współtworzyli, przełamując stereotypy i uprzedzenia, naszą lokalną kulturę, wzbogacając ją o ukraińską kulturę i historię.

CARMINA BURANA to kantata sceniczna Carla Orffa, oparta na średniowiecznym zbiorze pieśni CarmianBurana (Codex buranus). W 1937 roku Orff dokonał wyboru części tekstów i skomponował na ich podstawie kantatę sceniczną, utwór na wielką orkiestrę, chóry i głosy solowe.

Na scenie zobaczyliśmy 250 osób z 3 krajów – 40 muzyków z orkiestry, 200 chórzystów, 10 tancerzy i aktorów. W auli Collegium Polonicum rozbrzmiewać będzie 200 głosów z 6 chórów. Projekt miał także znaczenie symboliczne:

  • łączył 3 kraje
  • aktywnie włączał i wspierał obywatelki i obywateli Ukrainy
  • odbył się w 60-tą rocznicę polskiej premiery Carminy Burany.

Wydarzenie organizowane było w ramach projektu „4Ukraine Połączy nas Carmina Burana” oraz dofinansowane w linii projektowej „Mosty przyszłości. Polska i Niemcy dla Ukrainy” z przekazywanych przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.

Objęte było patronatem honorowym Starosty Słubickiego oraz Burmistrza Słubic.

Na stronie chóru Adoramus znajdują się zdjęcia z koncertu (LINK).

Poniżej relacja lokalnej telewizji HTS.